Initiativtaker og kontakt

Dag Hauffen

Dag Hauffen er  pensjonert bonde på Skrattåsen Gård like nord for Steinkjer.

Initiativet til det som her legges frem stammer fra 1980 årene. Den ene av de utløsende faktorene var Altasaken. Denne kulminerte med politiaksjonen i 1981. I ettertid spør man seg om håndteringen av konflikten var fornuftig og rettferdig.

Den andre faktoren var spørsmålet om helse og miljø i sammenheng med landbruksdrift. Når vi iakttok at nye arbeidsmåter innen landbruket hadde ugunstige virkninger på miljø og helse, måtte vi som oppfattet virkeligheten på denne måten fokuseres dette som et problem.

Et menneskesamfunn innebærer at vi samhandler på ulike arenaer. Oftest blir arenaene omtalt som næringsliv, rettslig politisk liv og ånds og kulturliv eller sivilsamfunn.

Hvorfor er det så vanskelig for mennesker som i praksis er avhengige av samhandling, å endre på ting som påviselig burde være annerledes? Er det noen feil i de organisasjonsmodellene som ligger til grunn for dannelsen av samfunnet vårt? Er det organisasjonsfeil som gjør samarbeid i samsvar med alminnelig fornuft vanskelig?

For meg ble det en livsoppgave å gi et begrunnet svar på dette.

 

Ta kontakt!

Dag Hauffen
Skrattåsen
7717 - Steinkjer (Norge)

Telefon: 74 14 45 27

E-Mail: dhauffen@online.no

Webdesign: Oliver Richter (http://www.gruenfisch-webdesign.de)

Dag Hauffen - dhauffen@online.no