Verdisamvirke vil

  1. Danne regionale eller lokale forum der dialogbasert kommunikasjon vil gi representanter for produksjon, omsetning eller forbruk av naturprodukter økt mulighet til viten og ansvarsfølelse for konsekvensene av det som gjøres.
  2. Skape innsikt om hvordan produkter, omsetning og forbruk vil virke på det enkelte menneske, på naturen og miljøet og på de økonomiske og sosiale forholdene mellom mennesker.
  3. Målsette helse, skjønnhet og varighet ved produksjon, transport og forbruk av varene. 
  4. La opparbeidet innsikt mellom aktørene bli grunnlag for avtaler om ønskede kvaliteter og førstehånds priser.
  5. Skape og drive en merkeordning for varene som gjenspeiler det produsenter, forbrukere og omsettere har blitt enige om. 

 

Dag Hauffen - dhauffen@online.no